Garanţia calităţii

Toată mobila companiei POLIMOBIL îndeplineşte normele de calitate GOST 19917-93, GOST 16371-93.

1. POLIMOBIL poartă răspundere pentru conformitatea produselor cu cerinţele impuse, cu condiţia respectării tuturor regulilor de montare şi îngrijire a mobilei.

2. Pretenţiile referitoare la mobilă se primesc de la cumpărător în termenul de garanţie indicat de producător pentru produs de la data procurării mobilei, cu ataşarea obligatorie a bonului de marfă şi de casă.

3. Întreprinderea nu răspunde pentru defectele apărute din cauza nerespectării de către consumator a regulilor de utilizare, de îngrijire a mobilei şi a asamblării din proprie iniţiativă.

4. Întreprinderea nu poartă răspundere pentru modificarea din iniţiativa Cumpărătorului a dimensiunilor standard, a construcţiilor la cererea cumpărătorului care afectează rezistenţa mobilei şi scoate mobila respectivă din întreţinerea în garanţie.

5. În cazul cumpărării suplimentare a mobilei, după o perioadă de timp, construcţia, nuanţa, culoarea materialului, finisajul şi componentele pot fi diferite faţă de cele utilizate anterior, fapt pentru care Întreprinderea nu poartă răspundere.

6. Modificările tehnologice ale construcţiei care nu sunt reflectate în schemele de asamblare nu constituie rebut.

7. Mobila de calitate corespunzătoare nu poate fi returnată şi nici înlocuită. (Aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova din 08 decembrie 2003 nr. 1465).

8. Toate pretenţiile referitoare la calitatea mobilei se primesc în formă scrisă. Înscrierea se face la locul cumpărării în magazinul POLIMOBIL în CONDICA DE RECLAMAŢII ŞI SUGESTII.

CONDIŢII DE REPARAŢIE ÎN GARANŢIE.

În cazul în care este necesară reparaţia în garanţie, vă rugăm să vă adresaţi la locul cumpărării. În termenul de garanţie vânzătorul garantează efectuarea reparaţiei produsului, dacă nu au fost încălcate condiţiile de utilizare.

Reparaţia în garanţie a mobilei este efectuată de către fabrică după notificarea scrisă cu privire la defectarea produsului. Dacă pretenţia este întemeiată, în funcţie de tipul defecţiunii, reparaţia acestuia se va efectua în termen de 14 zile lucrătoare de la data examinării pretenţiei.

Producătorul mobilei efectuează întreţinerea în garanţie în condiţiile respectării de către Cumpărător a regulilor de utilizare a produsului respectiv şi lipsei unor deteriorări mecanice, a urmelor de murdărie. În caz contrar, Vânzătorul nu poartă răspundere pentru pierderea calităţilor de consum ale produsului achiziţionat.

Garanţia prevede reparaţia gratuită a mobilei. Pretenţiile cumpărătorului referitoare la aspectul exterior şi la componentele mobilei nu fac obiectul întreţinerii în garanţie, acestea se acceptă numai în momentul cumpărării produsului sau al primirii lui.

Nu trebuie să neglijaţi verificarea mobilei în momentul primirii acesteia.

Nu se consideră defecte ale mobilei:

Prezenţa în elementele mobilei a unor particularităţi condiţionate de ideea stilistică a producătorului.

Abaterile nesemnificative ale nuanţelor culorii şi ale desenului materialelor folosite în compoziţie de la modelele propuse.

Schimbarea nuanţelor în funcţie de diversele tipuri de iluminare.

Rosături ale acoperirii mobilei apărute în timpul utilizării mobilei în locurile de utilizare permanentă a acesteia.

Pliuri sau încreţituri uşoare pe materialul de căptuşire al mobilei care apar după îndepărtarea greutăţilor şi dispar după netezirea cu mâna.

Eventuala apariţie a unor sunete străine în cazul aplicării greutăţilor pe arcurile bloc sau pe mecanismele de transformare.

Pe elementele din lemn sau furniruite ale mobilei se admit vicii ale lemnăriei pe suprafeţele frontale.

Întreţinerea în garanţie nu se efectuează:

  • În cazul încălcării regulilor de utilizare.
  • În cazul prezenţei urmelor de deteriorări mecanice.
  • În cazul nerespectării condiţiilor de transport şi de păstrare a mobilei.
  • În cazul intervenţiei unei persoane străine cu scopul de a repara de sine stătător sau al modificării constructive.
  • Depăşirea greutăţilor admisibile aplicate pe mobilă.
  • După expirarea perioadei de garanţie pentru mobilă.
  • În cazul nerespectării cerinţelor menţionate mai sus, fabrica producătoare nu poartă răspundere pentru pierderea calităţilor de consum ale mobilei, şi întreţinerea se va efectua pe cheltuiala cumpărătorului la preţurile fabricii.

Reţineţi:

– Deficienţele pieselor de mobilier care au apărut ca urmare a livrării de sine stătătoare şi a asamblării/ instalării incorecte, nu pot fi înlăturate în condiţii de garanţie.

– Primirea mobilei fără menţionarea deficienţelor acesteia îl lipseşte de asemenea pe cumpărător de dreptul de a le invoca ulterior.

– Având în vedere perfecţionarea tehnologiilor de producţie, intrarea unor materiale noi, schimbarea conjuncturii pieţei, producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări constructive produsului şi dimensiunilor acestuia, gamei cromatice, poate mări sau micşora lista de sortiment a produselor. Este admisă abaterea cu 1-3 cm de la dimensiunile elementelor moi ale produsului.

×