Mobilă ECOLOGIC Pură

Timp de douăzeci de ani, pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor, fabrica POLIMOBIL oferă confortul şi calitea deosebită produselor sale. În producerea acesteia se folosesc numai materiale care suportă cele mai severe teste privind rezistenţa la uzură şi durabilitate. Modelele noastre se confecţionează manual cu respectarea celor mai bune tradiţii, în toate cazurile posibile oferindu-se preferinţă folosirii materialelor naturale. Toate acestea sunt completate cu un sortiment larg demateriale de căptuşire care mereu se reînnoiesc și pot satisface cele mai diverse cerinţe referitoare la estetică şi durabilitate. Datorită utilizării unor tehnologii şi sisteme noi se dă rod unor cercetărilor şi experimentelor.

Produsele noastre se fabrică cu utilizarea unor materiale naturale şi recuperabile, acesta fiind rezultatul dezvoltărilor tehnologice, unde un accent deosebit s-a pus pe factorul ecologic. Pânzele şi pielea ecologică sunt rezistente în timp. În structura carcaselor noastre folosim brad şi stejar datorită caracteristicilor lor ecologice.

×